Tippsooritus ja pikaealisus

Hapnikuteraapia aitab sul olla terav ja mentaalselt võimekas, füüsiliselt ja seksuaalselt heas vormis ning elada kauem!

MENTAALNE TIPPVORM

Hapnik on üks olulisemaid raku toimimiseks vajalikke aineid ning aju on sellele eriti tundlik. Kui meie kehal pole toimiseks piisavalt hapnikku, jäävad koed puudusesse. Mittepiisavat hapnikuga varustatust peetakse paljude rakukahjustuste ja haiguste üheks põhjuseks.
Hapnik kui toitaine vähendab põletikku ja suurendab rakkude ainevahetust, aitab kaasa üldisele tervisele ja heaolule, suurendab energiat, tugevdab immuunsüsteemi, aitab leevendada valu (nt tursed liigesed ja lihasvalu), stressi ja reguleerida unemustreid.
Uuringud näitavad, et baroteraapia aitab parandada kognitiivseid funktsioone, meeleolu, und, energiat ning vähendada ärevust ka tervetel inimestel.
mentaalne tippsooritus

UURINGUD

BAROTERAAPIA TÕSTAB OLULISELT AJU FUNKTSIONEERIMIST TERVETEL VANEMATEL INIMESTEL

Iisraeli teadlaste poolt läbi viidud randomiseeritud, kontrollgrupiga uuring, mis viidi läbi aastal 2020, on esimene, mis näitab selgelt, et baroteraapia aitab tõsta tervete inimeste aju funktsioone. Uuringust võtsid osa 63 tervet täiskasvanud inimest, kes jaotati kahte gruppi - pooled läbisid 3 kuu jooksul baroteraapia kuuri. Uuriti eelkõige kognitiivseid funktsioone. 

Baroteraapia tõstis oluliselt kognitiivseid funktsioone - peamised valdkonnad, mis paranesid, olid tähelepanu, info töötlemise kiirus ja täidesaatvad funktsioonid. Muuhulgas uuriti aju verevarustust ja leiti, et see paranes oluliselt mitmetes ajupiirkondades. 
Uuring »

HÜPERBAARILINE KESKKOND TÕSTAB AJU SOORITUSVÕIMET

Antud uuringus viisid katsealused läbi keerulisi kognitiivseid ja motoorseid ülesandeid, mis hõlmasid ka "multitaskimist" kahes erinevas keskkonnas - tavalise õhurõhuga ning kambris tõstetud rõhuga. Uuring oli randomiseeritud pimeuuring, inimesed ei teadnud, kummas keskkonnas nad on. 

Selgus, et kõrgema õhurõhu ja parema hapnikuvarustatusega olid kõik kognitiivsed sooritused oluliselt tugevamad. 
Uuring »

BAROTERAAPIA VÕIB AIDATA TERVETE INIMESTE AJU KAUEM NOORENA HOIDA 

Teine uuring, mille viisid läbi Iisraeli Tel Avivi ülikooli teadlased, näitas, et hapnikuteraapia võib peatada vererakkude vananemise ja pöörata tagasi vananemisprotsessi organismis. Uuringus osalesid terved vanemad inimesed. Uuringus järeldati ka, et baroteraapia võib tõsta kognitiivseid funktsioone kuna parandab aju mikrostruktuuri, millest tulenevalt tõuseb oluliselt info töötlemise kiirus, mälu ning täidesaatvad funktsioonid. 
Uuring »
füüsiline tippvorm

FÜÜSILINE TIPPSOORITUS

Tippsportlased nagu Michael Phelps, LeBron James, Rashad Jennings, Rafael Soriano, Joe Namath, Tom Brady, Cristiano Ronaldo ja Georges St-Pierre kasutavad hapnikukambrit oma soorituse parandamiseks ning kiiremaks taastumiseks.
Hapnikuteraapia tõstab füüsilist sooritust ja mentaalset selgust, parandab und, vähendab lihasvalusid ja põletikulisust ning tõstab energiataset
Spordi juurde käib alati ka risk vigastusteks ning nendest taastumine võib võtta väärtuslikku aega. Baroteraapia kiirendab vigastustest taastumist oluliselt

UURINGUD

BAROTERAAPIA KIIRENDAB LIHASTE TAASTUMIST TRENNIST

Randomiseeritud, kontrollgrupiga uuringus osales 41 sportlast. Uuriti trennist taastumist. Baroteraapia läbinud sportlastel vähenesid oluliselt lihaskahjustuse markerid ja neil oli vähem valu, mis viitab kiiremale taastumisele.  Uuring näitas, et hapnikuteraapia aitab rakkudel taastuda ja kiirendab kudede paranemist, vähendades väsimust ja suurendades vastupidavust. 
Uuring »

HAPNIKUTERAAPIA TÕSTAB FÜÜSILIST SOORITUST LÄBI RAKU ENERGIATOOTMISE PARANDAMISE

Randomiseeritud, kontrollgrupiga uuring, mis viidi läbi 37 terve sportlase peal. Baroteraapia läbinud grupis oli peale teraapiat oluliselt kõrgem maksimaalne hapnikutarbimine ning ka hapnikutarbimine anaeroobsel lävel, mis on soorituse jaoks olulised indikaatorid. Oluliselt paranes raku energiatootmine, mis mängib üldises füüsilises soorituses suurt rolli.
Uuring »
Leht on täiendamisel...
Sest mis on tähtsam, kui sinu aju?
graduation-hat