Madala rõhuga baroteraapia

Kui minevikus arvati, et baroteraapia töötab vaid kõrgetel rõhkudel (üle 1,5 ATA) ja madala rõhuga protokolle kasutati vaid uuringutes kontrollgrupina, siis nüüdseks on kuhjunud palju teaduslikku tõendust sellele, et madala rõhuga baroteraapia on samuti väga efektiivne. 

Dr. Paul Harch, kes on USAs üle 30 aasta baroteraapiaga ravinud aju ja närvisüsteemi puudutavaid häireid leiab, et selliste probleemide jaoks on madala rõhuga teraapia isegi parem. Aju on tundlik aparaat ja ei taha saada järsult ülekoormatud. Hapniku kasutamine rakkudes on organismile suur töö ning närvisüsteemi häirete puhul võib öelda, et vähem on rohkem. 

Antud lehel on kokkuvõtted mõnedest uuringutest, mis näitavad madala rõhuga baroteraapia efektiivsust. 


MADAL RÕHK ON EFEKTIIVSEMA MÕJUGA GEENIEKSPRESSIOONILE

Antud uuring toob suureks üllatuseks välja, et madala rõhuga teraapia (alla 1,5 ATA) oli oluliselt tugevama mõjuga geeniekspressioonile võrreldes kõrge rõhuga teraapiaga (2,4 ATA). 
Uuring »

10 SESSIOONI 1,3ATA RÕHUGA TÕSTIS KEHAS TÜVIRAKKUDE TOOTMIST 3X!

Värske uuring aastast 2023. Siiamaani teati, et kõrge rõhuga (2,0 ATA) baroteraapia koos lisatud puhta hapnikuga tõstab tüvirakkude tootmist 8x peale 20 sessiooni. Kuid selgus, et vaid 10 sessiooni 1,3 ATA rõhuga ja ilma lisahapnikuta tõstis tüvirakkude tootmist lausa 3x! 
Uuring »

UURING, MIS VÕRDLES 3 ERI RÕHUGA PROTOKOLLI, EI LEIDNUD TULEMUSTES VAHET

Siin uuringus võrreldi 3 eri rõhuga protokolle:
- 1,3 ATA ilma lisatud hapnikuta
- 1,5 ATA koos puhta hapnikuga
- 1,75 ATA koos puhta hapnikuga

Uuring tehti tserebraalparalüüsiga laste peal ning neid jälgiti 8 kuu jooksul. Kõigi suureks üllatuseks ei olnud protokollide tulemustel mingit vahet. Kõik need andsid võimsa paranemise. See uuring muutis paljude mõtteviisi baroteraapia osas. 
Uuring »

ISEGI VÄGA VÄIKESED RÕHUMUUTUSED TEKITAVAD KEHAS OLULISI MUUDATUSI

Alles viimase 20 aasta jooksul on hakatud uurima täpsemalt, mida rõhumuutused kehas teevad ning on välja tulnud, et isegi väikesed rõhumuutused tekitavad suuri füsioloogilisi efekte kehas. Praeguseks on selge, et praktiliselt iga rõhumuutus vahemikus 1,0 ata (õhurõhk merepinnal) ning 1,3 ATA käib baroteraapia alla. 

Dr. Paul Harch on kokku pannud põhjaliku artikli, mis näitab teadusmaterjali selle kohta, et isegi õhurõhu muutus 1,04 ATA peale on rakutasandil efektiivne teraapia. 
Artikkel »

1,6 ATA BAROTERAAPIAL OLI OLULISELT TUGEVAM MÕJU AJUKAHJUSTUSELE, VÕRRELDES 2,2ATA-GA 

Antud rottide peal tehtud uuringus võrreldi baroteraapia mõju ajukahjustusele erinevate protkollidega. Üks rühm sai teraapiat 1,6ATA rõhuga, teine 2,2ATA-ga. Selgus, et 1,6ATA protokoll oli oluliselt mõjusam ajukahjustuse tervendamisel. 
Artikkel »

BAROTERAAPIA ILMA LISATUD HAPNIKUTA MÕJUTAS GEENIEKSPRESSIOONI TUGEVAMALT, KUI 100%-LISE HAPNIKUGA

Uuring leidis, et baroteraapia muutis 183 geeni ekspressiooni, kuid sessioonid õhuga olid oluliselt tugevama mõjuga, kui sessioonid lisatud hapnikuga. Sellest võib järeldada, et põhiliseks geeniekspressiooni mõjutajaks on rõhumuutused, mitte hapnik. 
Artikkel »
Sest mis on tähtsam, kui sinu aju?